Varmista lääkehoidon onnistuminen

Annosjakelupalvelu – turvallisuutta lääkehoitoon 9 € / viikko

Annospussipalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja.

Lääkityksen tarkistuspalvelu, 59 €

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Apteekin asiantuntija selvittää kokonaislääkityksen, mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille. Tapaaminen kestää noin 30 minuuttia ja asiakas saa mukaansa ajantasaisen lääkityslistan ja lääkityksestä tehdyt huomiot. Varaa lääkityksen tarkistusta varten aika apteekista!

Lääkehoidon kokonaisarviointi, 95 – 385 €

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen? Onko lääkehoidossa muita ongelmia? Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään, johtuuko terveyshaitta lääkityksestä.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.